logo_hvit med sirkel-03.png

WENDELBO LANDSKAP

LITEN, MEN ENGASJERT

V Å R E   V E R D I E R 

plant.png

folk og miljø

Vi blir flere og flere mennesker på jorda. Vi bor tettere, er mindre aktive. Klima og naturtap har og vil ha stor påvirkning på oss i dag og særlig i fremtiden. Wendelbo Landskap mener god landskapsarkitektur og planlegging er helt sentralt for å bygge gode byer og steder, hvor mennesker, klima og natur kan forenes på best mulig måte.

Read More >
question.png

faglig integritet

Vi er små, men vi er engasjerte.

Wendelbo Landskap mener vi som landskapsarkitekter har en viktig faglig. Vi skal skape steder for folk. Steder hvor folk ferdes daglig, skolegårder hvor barn bruker flere tusen timer ila. sin grunnskoletid, uteområder hvor folk bor. Uterommene våre er viktig for folks helse og folks trivsel, folkehelsen og miljøet. Denne oppgaven tar vi på alvor. Vi mener det er vårt ansvar å stille spørsmål og søke bedre løsninger dersom vi mener oppdragsgiver ikke er på riktig spor. 

Read More >

design

God design er viktig!

 

Det handler om så mye mer enn å lage noe fint å se på. Vakre omgivelser påvirker oss mennesker direkte og gir oss positive følelser.Steder med identitet og historie bidrar til å gi oss følelse av stolthet og eierskap. Tilgjengelige, grønne og vakkert planlagte utesteder er bra for folk,  folkehelsen og for stedene som sådan.

child.png

funksjon

Våre uteområder og omgivelser har viktige funksjoner å ivareta. 

Jo bedre funksjoner er satt sammen, sammenhenger koblet, forbindelseslinjer forankret, jo bedre blir også plassene vi lager for de som skal bruke de. 

Tilgjengelighet, drift og vedlikehold, den daglige bruken, varige løsninger, materialitet og utstyr er alle temaer som er sentralt å forankre i prosjekt for at de skal kunne vare å fungere godt i det daglige. 

TJENESTER OG ERFARING

Image-6.jpg

prosjekter

/ innleie

Wendelbo Landskap har bred erfaring fra prosjekter innenfor private og offentlige bygg, skole og barnehage, park og rekreasjon og infrastrukturprosjekter. Oppdragsgivere er både offentlig og private.

 

Vi trives i samarbeid i tverrfaglige prosjektteam.

 

Vi tar på oss oppdrag  direkte fra kommunale eller private utbygger. I tillegg har vi god erfaring med innleie hos andre landpassarkitektkontorer 

som trenger bistand.

Wendelbo Landskap har sentral godkjenning, tiltaksklasse 2.

 

Image-1.jpg

tidlig fase - byggeplass

Vi trives med variasjon i perspektivet vårt i trives med å jobbe med både tidligfase / skisseprosjekter. Aller helst tar vi disse prosjektene helt frem til byggeprosjekt. På denne måten sikrer vi at resultatet er helhetlig og godt forankret.

3dmodellering_edited.jpg

3D / bim

3D / BIM er blitt et krav i de fleste byggeprosjekter. Vi har god 3D-kjennskap og lang erfaring med BIM for landskap. I de fleste tverrfaglige prosjektene vi jobber lager vi 3D-modeller av landskapstiltakene som inngår i en tverrfaglig 3D-modell. 

I byggeprosjekter leverer vi 3D istedenfor tegningsbaserte stikningsdata. 

Ta kontakt dersom vi kan bistå dere med 3D for landskap i deres prosjekter.

Illustrasjon_skisseprosjekt_edited_edite

illustrasjoner/ presentasjon

Formidling av landskapsarkitektur, grep og valg mener vi er en viktig del av faget vårt.

 

Brukermedvirkning og prosesser hvor brukere og vi som prosjekterende kan diskutere løsninger styrker prosjektene våre. 

Wendelbo Landskap har erfaring fra brukermedvirkningsprosesser fra flere typer prosjekter. Her jobber vi med presentasjoner og illustrasjoner som gir brukere og andre utenfor faget bedre grunnlag for å forstå både løsninger og bakgrunn. Til dette benytter vi diagrammer, håndtegnede skisser, 3D-modeller og presentasjoner. 

Ta kontakt for en prat

Du finner oss her:

Kontoret

Send oss en mail

Ring oss

Dette er oss

ingrid.jpg

Ingrid Wendelbo

Landskapsarkitekt.

Bård Even Relling

Praktiker og erfaring fra anleggsgartnerbransjen.